X
Aradığın kriterlere uygun ürün bulunamadı.
Aradığın kriterlere uygun ürün bulunamadı.
İlgili Kategoriler
İlgili Markalar

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

KULLANIM KOŞULLARI

Müşterilerimizin Internet Sitemiz olan www.sneaksup.com'a üyeliği, verdiği bilgilerin gizliliği, korunması ile ilgili işlemleri ve Internet Sitemiz'den satışlara ilişkin diğer hususlarda aşağıdaki esaslar benimsenmiştir. 

1. Internet sitemize girilen verilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, veri ve işlemin mahiyetine göre Olka Spor malzemeleri Ticaret A.Ş. ve/veya ilgili Kart Kuruluşlarınca sistem ve internet altyapısında alınmıştır. Tüm kredi kartı işlemleri ve onayları tarafımızdan bağımsız olarak ilgili Banka ve benzeri Kart Kuruluşlarınca online olarak kullanıcı ve ilgili üçüncü şahıs arasında gerçekleştirilmektedir (Kredi kartı şifresi gibi bilgiler şirketimiz tarafından görülmez ve kaydedilmez).

2. Müşterilerimizin Sitemize üyelik, ürün/hizmet satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girdikleri bilgiler, özellikle kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.

3. Müşterilerimize ait bilgiler ancak yürürlükte olan mevzuatta yer alan düzenlemelerin öngördüğü yükümlülükler çerçevesinde ilgili kuruluşlara açıklanabilir. Ayrıca üyelerin üye olurken veya alışverişleri sırasında vermiş oldukları iletişim bilgileri ve diğer bilgiler süresiz olarak kayda alınabilir, şirketimiz tarafından saklanabilir, işlenebilir, gerekli görülen hallerde üyenin onayı alınmak sureti ile paylaşılabilir ve kullanılabilir.

4. Sitemizin diğer internet-web/mobil site ve uygulamalara bağlantı (link) verdiği hallerde tüm kullanım ve işlemler için o sitelere ait gizlilik-güvenlik politikası ve kullanım şartları geçerlidir.

5. Sitemizde yer alan her türlü bilgi, içerik ile bunların düzenlenmesi ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları şirketimize aittir.

6. Ürünlerin iadesi ve değişiminde ilgili sayfalardaki sözleşmelerde yer alan hükümler geçerlidir.

7. İade edilecek ürünler için fatura ibraz etmek zorunludur.

8. Internet sitemizden sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisine ürün gönderimi yapılmaktadır.

9. Internet sitemizden yapacağınız alışverişlerinizde, her işlem sırasında göreceğiniz sipariş ön bilgilendirme formu ve satış sözleşmesi geçerli olacaktır.

10. Her türlü ek bilgi talebiniz için şirketimize info@sneaksup.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Yukarıdaki kuralları “Müşteri” olarak kabul ediyor ve Internet sitenizin formunda belirttiğim kişisel ve diğer bilgilerimin Şirketiniz bünyesinde süresiz olarak veya şirketinizce öngörülecek süre ile kaydedilmesine, yazılı/manyetik arşivlerde tutulmasına, muhafazasına, işlenmesine, güncellenmesine, paylaşılmasına, transferine ve kullanılmasına izin veriyorum.