X
Aradığın kriterlere uygun ürün bulunamadı.
Aradığın kriterlere uygun ürün bulunamadı.
İlgili Kategoriler
İlgili Markalar
Sneaks Up


SAHA MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ

SADAKAT PROGRAMI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR

1.1.  Satıcıya İlişkin Bilgiler

Unvanı                                  : Saha Mağazacılık Anonim Şirketi (“Satıcı”)

Adresi                                   : Ayazağa Mah. Kemerburgaz Cad. Vadi Istanbul Park Sitesi 7B Blok No:7C İç Kapı No:32 Sarıyer/İstanbul

Telefon Numarası                 : 0212 590 05 50

E-posta Adresi                      : info@sneaksup.com

1.2.  Kullanıcıya İlişkin Bilgiler

Kullanıcı, Saha Mağazacılık Anonim Şirketi’ne ait www.sneaksup.com Dijital Platformlar veya mobil uygulamaları (“Dijital Platformlar”) üzerinden Sadakat Programı Üyelik Formunu doldurup işbu Sözleşmeyi dijital ortamda onaylayan gerçek kişidir.

1.3.  Satıcı ve Kullanıcı bundan sonra münferiden “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.


2.TANIMLAR

Bu Sözleşmede aşağıda tanımlanan ifadeler, Sözleşmenin başka bir yerinde veya ileride imzalanabilecek eklerinde açıkça farklı bir şekilde tanımlanmadıkça aşağıdaki anlamları taşır:

2.1.  “Dijital Platformlar”,Satıcınınwww.sneaksup.com ve bağlantılı diğer internet siteleri ile ilgili mobil uygulamaları,

2.2.  “Kullanıcı”, Dijital Platformları ziyaret eden ve işbu Sözleşme bakımından Sadakat Programına katılma iradesini Satıcıya yönelten gerçek kişiyi,

2.3.  “Satıcı”, Saha Mağazacılık Anonim Şirketi’ni,

2.4.  “Sözleşme”,işbu Sadakat Programı Üyelik Sözleşmesini,

ifade eder.


3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

3.1.  Satıcı, Dijital Platformlar üzerinden mesafeli satış yapmakta ve ticari faaliyet yürütmektedir. Bu ticari faaliyet kapsamında Kullanıcının alışveriş deneyimini iyileştirmek, Kullanıcıya puan kazanma, avantajlar, kampanyalar ve öncelikler tanımak amaçlarıyla Sadakat Programı oluşturulmuştur. İşbu Sözleşme, Sadakat Programına katılıma dair şart ve kuralları düzenler.


4. SADAKAT PROGRAMINA ÜYELİK ŞARTLARI

4.1.  Sadakat Programına üye olmak için ilgili yasal mevzuata göre sözleşme yapma hak ve ehliyetine sahip olmak gerekir. Kullanıcı, 18 yaşından büyük olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2.  Kullanıcı, Sadakat Programına üyelik işlemleri kapsamında Sadakat Programı Üyelik Formunda beyan ettiği ve Dijital Platformlarda paylaştığı tüm bilgilerin doğru ve güncel olduğunu beyan eder.

4.3.  Kullanıcının paylaştığı bilgilerin eksik, yanlış veya hatalı olmasından kaynaklanan tüm sorumluluk Kullanıcıya aittir. Kullanıcı paylaştığı bilgilerdeki eksiklik, yanlışlık veya hata sebebiyle Satıcıya herhangi bir talep yöneltemeyeceğini ve yanlışlık neticesinde doğabilecek tüm hukuki sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


5. SADAKAT PROGRAMI KAPSAMINDAKİ HAKLAR

5.1.  Sadakat Programına üyelik, Satıcı tarafından belirlenen yöntemler vasıtasıyla yapılır. Üyelik, Dijital Platformlar, mağaza entegrasyonları veya yürürlüğe koyulacak başka yöntemler vasıtasıyla gerçekleştirilebilir.

5.2.  Kullanıcı, Sadakat Programına üyeliğinin onaylanmasıyla, kendisi için tanımlanan fırsatlardan yararlanmaya hak kazanır.

5.3.  Kullanıcı, Sadakat Programı dahilinde alışverişlerinden puan kazanabilir, Sadakat Programı üyelerine özel fırsatlardan faydalanabilir.

5.4.  Satıcı, Sadakat Programına üyeliğin şart ve koşullarını ve/veya programın kapsamı ile niteliğini dilediği zaman değiştirebilir, Sadakat Programını geçici veya kalıcı olarak durdurabilir, program dahilindeki puan kullanımı ve sair her türlü avantajın kullanımını ön bildirimde bulunmaksızın sona erdirebilir.

5.5.  Sadakat Programı kapsamındaki tüm avantaj, kampanya ve öncelikler tüm üyelere tanımlanmayabilir. Kullanıcı, kullanamadığı fırsatları gerekçe göstererek Satıcıdan her ne nam altında olursa olsun talepte bulunmaz.

5.6.  Kullanıcı, Dijital Platformlarda kullandığı banka veya kredi kartı ile ya da dijital ödeme sistemleri üzerinden yapacağı tüm ödemelerde, kendisine ait olan ve kullanmaya yetkili olduğu banka kartı, kredi kartı ya da dijital ödeme araçlarını kullanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kayıp, çalıntı, kopya, süresi geçmiş, limiti yetersiz banka ve kredi kartlarının kullanımından doğan her türlü hukuki, mali ve cezai sorumluluk Kullanıcıya aittir.

5.7.  Banka, kredi kartı veya dijital ödeme sistemlerinin usulüne uygun olmayan veya yasal olmayan kullanımlarıyla ilişkili olarak adli veya idari merciler ile yetkili kişi veya kurumlarca Satıcıya yöneltilen talepler doğrultusunda Kullanıcıya ait bilgiler 6698 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde ilgili kişi ve kurumlarla paylaşılabilir.

5.8.  Kullanıcı, dilediği zaman ve gerekçe göstermeksizin, Satıcı tarafından gösterilen şekil ve yöntemler ile Sadakat Programına üyeliğini sona erdirebilir. Aynı şekilde Satıcı da Kullanıcının Sadakat Programına üyeliğini dilediği zaman, gerekçe göstermeksizin ve ön bildirimde bulunmaksızın sona erdirebilir veya askıya alabilir.


6. GENEL HÜKÜMLER

6.1.  Kullanıcı, Dijital Platformları, T.C. Anayasası, yürürlükte olan kanunlar, yönetmelikler ve bilumum yasal mevzuata uygun olarak kullanmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2.  Kullanıcı, Dijital Platformlarda gerçekleştirdiği tüm işlem ve eylemlerde işbu Sözleşmeye uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.3.  Kullanıcının Dijital Platformları kullanımı ile ilişkili tüm işlem ve eylemleri ile bunlardan doğacak hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

6.4.  Aşağıda sayılan eylemler Kullanıcının taahhüdünün ihlalidir:

6.4.1.    Sadakat Programının kullanımı esnasında tam ve/veya gerçek olmayan bilgiler vermek,

6.4.2.    Sadakat Programının kullanımı esnasında başkası adına işlem yapmak veya buna teşebbüs etmek,

6.4.3.    Sadakat Programının kullanımı esnasında Kullanıcıya ait olmayan ödeme yöntemlerini kullanmak veya buna teşebbüs etmek,

6.4.4.    Sadakat Programı ile sağlanan puan, avantaj, kampanya ve öncelikleri, menfaat sağlamak amacıyla, Satıcı tarafından belirlenerek duyurulmuş şekil ve yöntemlerin dışında kullanmak veya buna teşebbüs etmek,

6.4.5.    Sadakat Programı ile sağlanan puan, avantaj, kampanya ve öncelikleri usulsüzce kullanarak ve/veya teknik müdahaleler neticesinde haksız menfaat elde etmek veya buna teşebbüs etmek,

6.4.6.    Dijital Platformları Kullanıcıya sağlanan çerçevenin dışında kullanmak veya erişime açık olmayan kaynak veya bilgilere erişmek veya buna teşebbüs etmek,

6.4.7.    Dijital Platformlar ile alakalı olarak herhangi bir bilişim suçunu işlemek,

6.4.8.    Dijital Platformların yorum ve ilgili kısımlarında suç teşkil eden veya kamu düzenine ya da genel ahlaka aykırı beyanlarda bulunmak veya yayınlandığına bakılıp bakılmaksızın buna teşebbüs etmek,

6.4.9.    Dijital Platformların içeriğini, fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde kopyalamak veya dışarıya aktarmak,

6.5.  Sayılan eylemlerde bulunan Kullanıcının Sadakat Programına üyeliği sonlandırılır, yetkili mercilere ihbarda bulunulur ve gerekli hallerde yasal takip başlatılır.

7. GÜVENLİK

7.1.  Satıcı, Kullanıcı tarafından Dijital Platformlarda paylaşılan bilgilerin ve yapılan işlemlerin güvenliği için gerekli önlemleri, altyapı ve teknik imkanlar dahilinde almıştır. Kullanıcı, Satıcının aldığı tüm güvenlik önlemlerine rağmen, Dijital Platformlarda işlem yaparken kullandığı cihazın güvenliğinin Dijital Platformlarda paylaşılan bilgi ve yapılan işlemlerin güvenliğini tehlikeye atabileceğinin farkındadır. Kullanıcı, cihazının korunması ve bilgi ve işlemlerine erişilmesinin engellenmesi için virüs ve benzeri zararlı uygulamalara karşı gerekli tedbirleri almasının kendi sorumluluğunda olduğunu kabul eder.

7.2.  Kullanıcı, oluşturduğu üyeliğe ait kullanıcı adı ve şifrenin güvenlik ve muhafazasından bizzat kendisi sorumludur. Bu bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılması veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesinden kaynaklanabilecek her türlü sonuç Kullanıcının sorumluluğundadır.

8. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

8.1.  Kullanıcı, Sadakat Programına üyelik talebini yönelttiğinde, kendisine Sadakat Programı Aydınlatma Metni tebliğ edilmiştir.

8.2.  Kullanıcı,işbu Sözleşmeye verdiği onay ile kişisel verilerinin Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ve Aydınlatma Metninde belirtilen hukuki sebep ve amaç ile sınırlı olmak şartıyla Satıcının yurtiçi ve yurtdışındaki iş ortaklarına aktarımına açık rızası olduğunu kabul ve beyan eder.

8.3.  Satıcıya ait Veri Güvenliği Politikası, Satıcının www.sneaksup.com internet sitesinde yayınlanmıştır. Kullanıcı, işbu Sözleşmeye verdiği onay ile Satıcının Veri Güvenliği Politikasını kabul eder.

9. DELİL SÖZLEŞMESİ

9.1.    Kullanıcı, işbu Sözleşmeden veya Kullanıcının Sadakat Programına olan üyeliğinden kaynaklanan tüm uyuşmazlıklarda Dijital Platformlara ait log ve kayıtları ile Satıcının ticari defter ve kayıtlarının bağlayıcı delil olduğunu kabul eder.

10. YÜRÜRLÜK

10.1.Satıcı, üyelik koşullarında dilediği zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yapılacak değişiklikler, yayınlandığı tarih itibariyle tüm kullanıcılar için bağlayıcıdır.

10.2.İşbu Sözleşme, üyeliğin Kullanıcı veya Satıcı tarafından sonlandırılmasına kadar yürürlükte kalır. Sözleşmenin sona ermesi, üyenin işbu Sözleşme ile alakalı iş ve işlemlerinden kaynaklanan sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

10.3.Satıcı, işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcıya yapacağı her türlü bildirimi, Kullanıcının beyan ettiği elektronik posta adresine elektronik ileti göndererek gerçekleştirebilir.

10.4.İşbu Sözleşmenin hüküm ve şartlarından herhangi birinin yasal mevzuat veya yetkili makamların kararları nedeniyle hükümsüz hale gelmesi, Sözleşmenin diğer hükümlerinin geçerliliğini ve yürürlüğünü etkilemez.

10.5.Dijital ortamda kurulan işbu Sözleşme, taraflarca elektronik ortamda onaylanması ile yürürlüğe girer.